C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Десислава Петрова

Административен ръководител - Председател

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.3

051-847733

rsprov@court-provadia.com

Деловодство

Работно време

  • от 9:00 часа до 17:00 часа

Тодорка Великова

Съдебен деловодител

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.2

+359 51 847730, факс: +359 51 847734

del@court-provadia.com

Ралица Иванова

Съдебен деловодител

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.2

+359 51 847730, факс: +359 51 847734

del@court-provadia.com

Ангелина Борисова

Съдебен деловодител

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.2

+359 51 847735

a.borisova@court-provadia.com

Регистратура деловодство

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.2

+359 51 847730

del@court-provadia.com

Ирина Златева

Съдебен деловодител

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.3

+359 51 847730

i.zlateva@court-provadia.com

Бюро съдимост

Бисерка Петрова

Архивар

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.1

+359 51 847731

bs@court-provadia.com

Административен секретар

Румен Вичев

Административен секретар

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.3

+359 51 847722, факс: 359 51 847724

admsek@court-provadia.com

Съдебно изпълнителна служба

Действията на съдебния изпълнител са урегулирани в ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС.

Ето и някои части от ГПК, които могат да Ви бъдат полезни:

Съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение издаден от съда.  В молбата си взискателят посочва начина на изпълнението. Той може да посочи едновременно няколко начина. В течение на производството той може да посочва и други начини на изпълнение.   Взискателят може да поиска от съдебния изпълнител да проучи имущественото състояние на длъжника, да прави справки и да изисква преписи от документи.

     Молбата за изпълнение се подава до съдебния изпълнител, в чийто район се намират:
1. движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението;
2. постоянният адрес или седалището на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;
3. местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска изпълнение на такива задължения;
4. постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника - по избор на взискателя по вземане за издръжка.

     Взискателят може да поиска от съдебния изпълнител по своя постоянен адрес налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, независимо че по правилата на ал. 1 изпълнителните действия подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната съдебният изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител, който да извърши опис и продан на вещите.
Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с постоянен адрес или седалище в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.

Анна Новакова

Държавен съдебен изпълнител

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.2

+359 51 847728; факс: +359 51 847724

sis@court-provadia.com

Илиана Велева

Съдебен секретар - СИС

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.2

+359 51 847728; факс: +359 51 847724

sis@court-provadia.com

Служба по вписвания

Работно време

  • Съдия по вписванията е с приемно време от 10.00-12.30 и от 13.00-15.00 часа всеки работен ден.

ВНИМАНИЕ!!! Съдията не дава консултации.

Банкова сметка:
ТБ „ТОКУДА БАНК“ АД
BIC: CREXBGSF
IBAN: BG21 CREX 9260 3114 5487 01

Адрес за кореспонденция:
гр. Провадия, ПК 9200
ул."Ал. Стамболийски" 23, ет.2
тел / факс: 051 842259

Гергана Горанова - Радева

Съдия по вписванията

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.2

+359 51 847723

gergana@court-provadia.com

Счетоводство

Ивелина Параскевова

Ст. специалист – счетоводител

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.3

+359 51 847725

i.paraskevova@court-provadia.com

Пенка Маринова

Главен счетоводител

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.3

+359 51 847725

glschet@court-provadia.com

Съдебни секретари

Ивелина Вълчева

Съдебен секретар

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.3

+359 51 847732

i.valcheva@court-provadia.com

Мариана Ангелова

Съдебен секретар

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.3

+359 51 847733

m.angelova@court-provadia.com

Миглена Михалева

Съдебен секретар

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.3

+359 51 847732 факс: +359 51 847732

m.mihaleva@court-provadia.com

Пенка Димитрова

Съдебен секретар

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.3

+359 51 847732; факс: +359 51 847732

n.strandjeva@court-provadia.com

Пламена Георгиева

Съдебен секретар

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.3

+359 51 847735

del@court-provadia.com

Архив

Бисерка Петрова

Архивар

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.1

+359 51 847731

bs@court-provadia.com

Връчване на призовки и съдебни книжа

Стоянка Александрова

Призовкар

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.3

+359 51 847732

s.aleksandrova@court-provadia.com

Теодора Димова

Призовкар

гр.Провадия ул."Ал. Стамболийски" №23, ет.3

+359 51 847732

t.dimova@court-provadia.com

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация